Vaktrainingen

Vakkundig bijspijkeren met een 2- of 3-daagse vaktraining.

SE- en CE-trainingen

Bevoegde docenten die leerlingen goed voorbereiden op een school- of eindexamen.

Vakantiescholen

Leerling-gestuurd programma met aandacht voor didactische vaardigheden.